Joan Puigdomenech – Soci Fundador i Director Comercial

Joan Puigdomenech
Soci Fundador i Director Comercial

Josep Navarro – Soci Fundador i Gerent

Josep Navarro
Soci Fundador i Gerent

Jordi Casaponsa
Soci Fundador i Director financer

Rut Herrero – Cap departament Patrimonial

Rut Herrero
Cap Departament Patrimonial / Cap Departament Comunitats

Albert Navarro – Administrador de Finques Col•legiat

Albert Navarro
Administrador de Finques Col•legiat nº 6345

Laura Riba – Cap departament Màrqueting / Departament Comunitats

Laura Riba
Cap Departament Màrqueting / Departament Comunitats

Carmen Dueñas – Departament Assegurances

Carmen Dueñas
Departament Assegurances

Verónica Guijarro – Cap Administració i Comptabilitat

Verónica Guijarro
Cap Administració i Comptabilitat

Lluís López – Oficial Administració Comunitats

Lluís López
Oficial Administració Comunitats

Albert Martínez – Oficial Administració Comunitats

Albert Martínez
Oficial Administració Comunitats

Olga Monreal– Tècnica Administració Comunitats

Olga Monreal
Tècnica Administració Comunitats

Esther Giménez – Tècnica Administració Comunitats

Esther Giménez
Tècnica Administració Comunitats

Mireya Martinez – Tècnica Administració Comunitats

Mireya Martinez
Tècnica Administració Comunitats

Montse Riba – Tècnica Administració Comunitats

Montse Riba
Tècnica Administració Comunitats

Marta Pujol – Recepció

Marta Pujol
Atenció Client / Recepció

Jordi Gordillo – Atenció client / Gestió Externa

Jordi Gordillo
Atenció Client / Gestió Externa

Sandra Gil – Auxiliar Administrativa

Sandra Gil
Auxiliar Administrativa